Hiánypótló útmutató Közép-Kelet-Európához a Cafétól

November végétől ingyenesen letölthető a Café Communications gondozásában született, Közép-Kelet-Európa gazdaságát és reklámipari helyzetét áttekintő, közel 200 oldalas hiánypótló kiadvány, a CANnual Report 2015. A tanulmány segítségével, a régió vállalatai és a régión kívülről érkező cégek megismerhetik a közép-kelet-európai reklámipar játékszabályait, és árnyalt képet kaphatnak az egyes országok reklámpiacáról.

Az elmúlt 8 hónapban 14 országból több mint hatvanan dolgoztak azon, hogy egy olyan egyedülálló kiadványt készítsenek a régióban tevékenykedő kommunikációs vállalatok számára, amely ismerteti a közép-kelet-európai országokban zajló politikai, gazdasági és társadalmi folyamatok reklámgazdaságra gyakorolt hatásait, valamint bemutatja a régió legfontosabb reklám- és médiaipari szereplőit.

oldal

Ügyfeleinknek tartott bemutató előadáson Viniczai András, a Café Next innovációs igazgatója elmondta, a CANnual Report 2015 megszületésének apropóját Kelet-Közép-Európa speciális társadalmi, politikai és gazdasági berendezkedése adta: a térségben érvényes, állandó alakulásban lévő, a világ fejlettebb országaiban lefektetettektől sok tekintetben eltérő játékszabályok még a régió gazdasági szereplőitől is folyamatos figyelmet követelnek meg, a „kívülről érkezőknek” pedig csaknem kiismerhetetlenek. A tapasztalatok szerint pontosan ez a kiismerhetetlenség vezet oda, hogy a nyugati vállalatok bizalmatlanok a térség országainak többségével szemben, és félelmek illetve kételyek között őrlődnek a kelet-európai nyitásuk kapcsán. A kiadvány célja nem más, mint áttekinthetővé tenni a vállalatok számára a térség egyes országainak viszonyait, és rávilágítani a kampánytervezéshez szükséges legfontosabb összefüggésekre.

A CANnual Report 2015 tematikája

A kiadványban a kelet-közép-európai régió és annak 14 országa – Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna – kerül górcső alá. Elsőként a térség általános bemutatása olvasható, fókuszban a reklámgazdasággal, majd az egyes országok piacainak vizsgálata következik, ami minden esetben egy helyi vezető reklámszakember által jegyzett (reklám)gazdasági helyzetértékeléssel indul. Ezt követi az ország gazdasági és reklámpiaci mutatóinak bemutatása, a digitális fejlettség elemzése, valamint a reklámügynökségek és a legfontosabb reklámpiaci szereplők rangsora.

A weCAN rangsor                                                                                                                                                                     

A CANnual Report egyik fontos célkitűzése az egyes országok reklámgazdasági helyzetének összevetése. A Café Communications ennek érdekében létrehozta a Café ügynökségi hálózatáról elnevezett weCAN rangsort, amely a régiós országok egy főre jutó reklámköltését az egy főre jutó nominális GDP arányában vizsgálja, a már önálló vásárlóerőt felmutatni képes 14+ éves lakosságra korrigált adatokkal. Ebben a rangsorban minél előrébb helyezkedik el egy ország, annál fejlettebbnek tekintjük a reklámgazdaságát a gazdasági teljesítőképességének egészéhez képest. Magyarország helyezéséről és a weCAN rangsorról bővebben itt írtunk.

Ha többre is kíváncsi, a CANnual Report kiadványt ide kattintva ingyenesen letöltheti!

Facebook Comments
Megosztás Google Pluson